ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ

Η κινητήρια δύναμη της Βιομηχανικής Ζύγισης

Οι γεφυροπλάστιγγες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην πλειονότητα των σημερινών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα βάρους για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα οχήματα, καθώς και για τις δραστηριότητες φόρτωσης χύδην φορτίου πάνω σε οχήματα (π.χ. Βυτιοφόρα). Σήμερα η μεγάλη ποικιλία οργάνων και ενδεικτών σε συνδυασμό με φιλικά προς το χρήστη λογισμικά καθώς επίσης με την ανάπτηξη της τεχνολογία των επικοινωνιών αυξάνουν με ταχείς ρυθμούς το πεδίο εφαρμογής της γεφυροπλάστιγγας, διευρύνοντας έτσι τις δραστηριότητες και τις δυνατότητες συλλογής δεδομένων.

Στην ΖΥΓISIS μπορείτε να βρείτε μεγάλη ποικιλία οργάνων και αισθητήρων που καλύπτουν όλες τις εφαρμογές και χάρη στην πλούσια σε ανταλλακτικά αποθήκη την άμεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση βλάβης.

Το εξειδικευμένο προσωπικό με την πολυετή εμπειρία του στον τομέα της βιομηχανικής ζύγισης, μελετάει και αναπτύσσει νέα λογισμικά προγράμματα βασισμένα στις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης με γνώμονα την καλύτερη, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη καταγραφή των ζυγίσεων με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Με την χρήση  της τεχνολογίας των επικοινωνιών παρέχει λύσης για δίκτυο ζυγών, ασύρματη αποστολή δεδομένων καθώς και έλεγχο της γεφυροπλάστιγγας από δίκτυο υπολογιστών ή αποστολή των δεδομένων σε server.

Οι περισσότερες μηχανικές γεφυροπλάστιγγες έχουν δώσει ήδη την θέση τους στις πλήρως ηλεκτρονικές, όπου ο σκελετός της πλατφόρμας στηρίζεται πάνω σε δυναμοκυψέλες (αισθητήρια όργανα) και συνδέεται με τον ενδείκτη.

Οι υπόγειες γεφυροπλάστιγγες, εντός λάκκου, είναι στο ίδιο επίπεδο με το έδαφος και δεν θέτουν περιορισμούς στην κίνηση των οχημάτων και συνεπώς είναι ιδανικές λύσεις για περιορισμένους χώρους ή χώρους όπου η ροή των οχημάτων μπορεί να είναι σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Οι περισσότερες μηχανικές γεφυροπλάστιγγες ήταν εγκατεστημένες σε λάκκους (υπόγειες) προσφέροντας μια οικονομική λύση στην αναβάθμιση/αντικατάσταση τους με καινούργια υπόγεια (εντός λάκκου) πλήρως ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα στον προϋπάρχων  λάκκο (σκάμμα θεμελίωσης).

Οι υπέργειες γεφυροπλάστιγγες, επιφανείας, προσφέρουν πιο δυναμικό σχεδιασμό και το μοντέλο με τα πλευρικά παραπέτα εξασφαλίζει την σωστή κίνηση του οχήματος κεντρικά της γεφυροπλάστιγγας. Η άνοδος του οχήματος γίνεται με ράμπες ανόδου/καθόδου, οι οποίες μπορεί να είναι μεταλλικές ή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι μεταλλικές ράμπες έχουν το πλεονέκτημα της μεταφοράς σε περίπτωση μετεγκατάστασης της γεφυροπλάστιγγας, ενώ η ράμπες από σκυρόδεμα προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή αφού δεν παραμορφώνονται από την διέλευση των οχημάτων.

Οι φορητές πλάστιγγες έχουν ειδική συνδεσμολογία και σύστημα στήριξης δυναμοκυψελών, επιτρέποντας την προσωρινή εγκατάσταση με ελάχιστη προετοιμασία θεμελίωσης, με μεταλλικές ράμπες να παρέχουν την πρόσβαση.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα πλάστιγγας με ζύγιση κατ’ άξονα για ζύγιση οχημάτων ανά άξονα και σε πολλές περιπτώσεις εν κινήσει (δυναμική ζύγιση). Τοποθετημένες εντός λάκκου με μικρό κόστος αφού ζυγίσουν μόνο έναν άξονα του οχήματος, ιδανική λύση για έλεγχο και αποφυγή υπέρβαρων οχημάτων.