Γεφυροπλάστιγγες

Γεφυροπλάστιγγες

Γεφυροπλάστιγγα

Γεφυροπλάστιγγες οδικού τύπου για ζύγιση οχημάτων. Διαστάσεις και δυναμικότητα που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μελέτη και κατασκευή απο εξειδικευμένο προσωπικό.

Γεφυροπλάστιγγα επιφανείας (υπέργεια), λάκκου (υπόγεια), πλήρως μεταλλική, πλήρως μπετόν ή σύμμεικτη (από χάλυβα και μπετόν).

Συνδέονται με ενδείκτη κιλών και εκτυπωτή για την έκδοση ζυγολογίων ή με αυτόματο σύστημα ζύγισης (κερματοδέκτη) για την 24/7 εξυπηρέτηση των οχημάτων με την χρήση κερμάτων, μαρκών ή καρτών.