Δυναμοκυψέλες

Δυναμοκυψέλες

Πιστοποιημένες δυναμοκυψέλες (αισθητήρια βάρους) για όλους τους τύπους ζυγαριών και ζυγιστικών εφαρμογών, από τους πιο αξιόπιστους οίκους. Διατίθενται σε διάφορους τύπους δυναμικοτήτων.