Ζυγιστικό σύστημα σιλό και δεξαμενών

Ζυγιστικό σύστημα σιλό και δεξαμενών

Ζυγιστικά συστήματα για κάθε είδους δεξαμενή (π.χ. Παγολεκάνες) ή σιλό. Ζυγιστικό σύστημα εύκολα προσαρμόσιμο στα μέτρα του κάδου, της δεξαμενής ή του Σιλό, συνδεόμενο με ενδείκτες διαφόρων τύπων ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη.

Εμφάνιση όλων των 2 αποτελεσμάτων