Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη

Η ΖΥΓΙΣΗΣ διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και εγγυάται την άμεση και πλήρη υποστήριξη όλων των βιομηχανικών προϊόντων της. Επιπρόσθετα, παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε κάθε είδους πρόβλημα και βλάβη που παρουσιάζει οποιοδήποτε σύστημα ζύγισης, γεφυροπλάστιγγα και εξοπλισμός ζύγισης. Επικοινωνήστε μαζί μας για εξετάσουμε κάθε είδους βλάβη και να προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε το είδος και το μέγεθος της ζημιάς και εάν απαιτεί επίσκεψη για την επισκευή του.