Διακρίβωση Ζυγιστικών

Διακρίβωση Ζυγιστικών

Διακρίβωση ζυγών και πιστοποίηση καλής λειτουργίας κάθε είδους ζυγαριάς ή πλάστιγγας με πιστοποιημένα πρότυπα βάρη σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες (Ευρωπαϊκή NORMA ΕΝ 45501)..

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος